DMCA

Stosujemy się do wymogów Notice and Takedown z 17 U.S.C. § 512 Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Niniejsza strona kwalifikuje się jako „Usługodawca” w ramach DMCA. W związku z tym przysługuje mu pewna ochrona przed roszczeniami o naruszenie praw autorskich, powszechnie nazywana przepisami „bezpiecznej przystani”. W związku z tym potwierdzamy poniższą Notatkę i Oświadczenie dotyczące roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich przez naszych użytkowników.

Powiadomienie o zgłaszanych naruszeniach:

Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o dostarczenie nam następujących informacji:

(a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

(b) opis utworu chronionego prawem autorskim lub inną własnością intelektualną, która według Państwa została naruszona;

(c) Państwa adres, numer telefonu i adres e-mail;

(d) oświadczenie, że są Państwo w dobrej wierze przekonani, że kwestionowane wykorzystanie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;

(f) oświadczenie złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w Państwa powiadomieniu są dokładne i że są Państwo właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub są Państwo upoważnieni do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Procedura odwoławcza

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie wszelkich materiałów lub działań na naszej stronie oraz materiałów, które zostały uznane za naruszające prawo lub oparte na faktach lub okolicznościach, z których wynika, że naruszające prawo działania są widoczne.

Naszą polityką jest zamknięcie konta osób wielokrotnie naruszających prawa autorskie, w stosownych przypadkach, i będziemy działać szybko w celu usunięcia dostępu do wszystkich materiałów, które naruszają prawa autorskie innych osób, zgodnie z procedurą określoną w 17 U.S.C. §512 ustawy Digital Millennium Copyright Act („DMCA”).

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zmieniania lub dodawania do tych zasad, a wszyscy użytkownicy powinni regularnie sprawdzać te zasady i warunki, aby być na bieżąco z wszelkimi takimi zmianami.

Strona DEMO

Portal na
Sprzedaż!

Ten portal możesz kupić
na allegro.
KUP TERAZ
COUPON CODE - BIGG2016
close-link